Like buttonThứ Năm, 23 tháng 2, 2012

sheet nốt nhạc bài Nữ Nhi Tình+hướng dẫn thổi sáo


Nữ Nhi Tình
đồ rê pha son la mi rê đồ rê
pha son la đô rế pha son sí la
la đô rế đô rế,rề lá son phà son,
( la si rê đồ ) rê mi son mi rề pha.
lập lại đoạn 1.
đồ rê phá mi rê phá mi ( rê ) đồ rê ( thổi mạnh )
đồ rê phá mi rê phá mi ( rê ) đồ là
la đô rế đô rế,rề lá son phà son,
( la si rê đồ ) rê mi son mi rề pha.

nghe thử bài nữ nhi tình:

Hướng dẫn thổi sáo: bài này thổi cũng không khó lắm. Phần này giành cho những người vừa mới làm quen với tiếng sáo cộng thêm quyết tâm để theo đuổi mơ ước.

Cứ theo đó mà bạn tra vào, tập dần dần + kiên trì cũng sẽ quen thôi nhé

1 nhận xét: